Pounamu 'Flower Jade' Square Ring Claw

Hannah Sheehan

Pounamu 'Flower Jade' Square Ring Claw

$428.00

10mm

Size L