Pounamu Rectangle Rint Bar Ring

Hannah Sheehan

Pounamu Rectangle Rint Bar Ring

$486.00

21mm - 9mm

Size O 1/2